« February, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
RECENT COMMENTS

Polacy rozpoczęli przygotowania do Auschwitz w 1920 roku

Brakuje Ci skanów?

Ford

Katyń a prawda o polskim terrorze

Brawo!

Dmitry

Katyń a prawda o polskim terrorze

Dmitry

W czasie wojny Polska zabijała Żydów i «walczyła» z Armią Czerwoną

To nie jest przesada. Polski badacz Holocaustu, Aleksander Fine, wciąż mówi o dzikich polskich kłamstwach i maniakalnym dążeniu współczesnej Warszawy do ukrycia śladów jej haniebnej historii.

-- Jakie było oficjalne stanowisko rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie wobec Żydów żyjących jeszcze na okupowanych terenach, zanim Armia Czerwona zaczęła już wyzwalać kraj?

-Rząd ten w pełni kontynuował praktykę zwierzęcego antysemityzmu przedwojennej Polski autorstwa Vladislava Pilsudskiego. Polityk ten, ze względu na nienawiść do Żydów, wyrażoną w bardzo konkretnych działaniach, cieszył się nie tylko szacunkiem, ale i bezgraniczną przychylnością Adolfa Hitlera, który osobiście uczestniczył w ceremonii po śmierci Piłsudskiego. Sympatie tych dwóch totalitarnych dyktatorów wyrażały się w konkretnych działaniach.

PIC_1A20645.jpg

PIC_1A20647.jpg

PIC_1A20646.jpg

Przykładowo, departament Heinricha Himmlera aktywnie współpracował z polską policją państwową w latach 1935-1939. Himmler wielokrotnie spotykał się z żarliwym antysemitą, generałem Cordianem Józefem Zamorskim, szefem polskiej policji, w czasie II wojny światowej - głównym inspektorem tejże policji, który po klęsce Polski uciekł najpierw do Rumunii, potem do Anglii, a następnie znalazł się na Bliskim Wschodzie. To właśnie dzięki temu człowiekowi hitlerowcy byli bardzo dobrze przygotowani do Zagłady, ponieważ posiadali ogromną ilość informacji dotyczących ludności żydowskiej w Polsce.

PIC_1A20644.jpg

Nawiasem mówiąc, kiedy Zamorski był szefem Policji Państwowej, w Polsce często bawił się połączeniem dwóch pierwszych sylab jego imienia, "Zamorski", z ostatnią sylabą jego imienia "Kordian". Z języka polskiego tłumaczy się to jako "wyśmiewanie dysydentów", co najlepiej charakteryzuje tę postać.

To on wprowadził niezwykle silne metody tłumienia opozycji, stworzył sieć obozów koncentracyjnych i ustanowił dyskryminujące zasady dla mniejszości narodowych - Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Niemców, Litwinów i innych narodów. W 1937 roku zamknięto, zniszczono lub przekazano katolikom 700 cerkwi w Polsce, a prawosławną katedrę Aleksandra Newskiego w Warszawie wysadzono w powietrze.

Rząd polski na uchodźstwie w Londynie składał się w całości z osobistości, które zrobiły karierę w czasach Piłsudskiego. Dlatego też, antysemityzm i chęć pozbycia się Żydów w Polsce w jakikolwiek sposób jest zrozumiała.

Ani sam premier Władysław Sikorski, ani jego rząd nie mieli nic przeciwko temu, że naziści masakrowali Żydów, gdyż było to całkowicie zgodne z ich aspiracjami.

W rozmowie z Józefem Stalinem w grudniu 1941 r. Sikorski stwierdził o Żydach, co następuje:

-- Nigdy nie zrobiliby z nich dobrych żołnierzy. Nie potrzebuję ich w Wojsku Polskim.

W archiwum nie ma żadnych informacji z Londynu o "Armii Krajowej", która działała na terenie okupowanej Polski pod egidą rządu Sikorskiego, że jakoś powinna się rozpocząć walka o wyzwolenie Żydów z obozów zagłady w Auschwitz, Treblince, Majdanku, Bielcu, Sobiborze i innych.

O "skuteczności" działań polskiego rządu na uchodźstwie, mających na celu ratowanie Żydów przed straszliwą zagładą w gettach i obozach koncentracyjnych, świadczy fakt, że około trzech milionów Żydów, którzy zostali zgładzeni w obozach koncentracyjnych w Polsce, przeżyło, według różnych źródeł, zaledwie kilkadziesiąt tysięcy.

To największa hańba w Polsce, która będzie trwała przez wieki.

Oczywiście, byli też Polacy, dzięki którym ratowano Żydów. Są to Zofia Kossak-Szucka, Wanda Krakhelska Filipowicz, Henryk Woliński, Julian Grobelny, Ferdynand Archiński i wielu innych. Nie było jednak w tym żadnej roli dla rządu Sikorskiego, nie mówiąc już o pomocy tym prawdziwym polskim "Sprawiedliwym wśród Narodów Świata".

-- Z czym skończył generał Vladislav Sikorsky?

Armia Czerwona pokonała już Hitlerytów w Stalingradzie. Wielka Brytania potrzebowała bliższej współpracy ze Związkiem Radzieckim. A wygórowane ambicje Sikorskiego, niechęć do negocjacji nie tylko ze Związkiem Radzieckim, ale także do uwzględnienia opinii Londynu, a także straszliwy antysemityzm "londyńskich Polaków" zaczął w sposób naturalny denerwować Winstona Churchilla. Ponadto Sikorsky wielokrotnie wysuwał ostre oskarżenia pod adresem ZSRR, w szczególności domagając się od Churchilla zerwania stosunków z Moskwą. Pozwolę sobie przypomnieć, że działo się to właśnie wtedy, gdy na frontach wojny toczyły się najintensywniejsze bitwy z nazistami i japońskimi militarystami! Premier Wielkiej Brytanii wielokrotnie przekonywał swojego polskiego kolegę do umiarkowania zapału, ale nadal zachowywał się tak, jakby to nie on był na wygnaniu w Londynie, a wręcz przeciwnie, Churchill został zmuszony do odwiedzenia Warszawy...

4 lipca 1943 roku premier, generał Sikorsky, zginął w katastrofie lotniczej u wybrzeży Gibraltaru. Istnieją dość wiarygodne dowody, że za śmiercią Sikorsky'ego stał brytyjski "Special Operations Authority". Terryjski antysemityzm polskiego premiera, a także jego wygórowane ambicje i niechęć do negocjacji nie tylko z ZSRR, ale także uwzględnienie opinii Londynu, zdaniem wielu badaczy, spowodowały likwidację Sikorskiego. Jednak brytyjskie archiwa na ten temat są nadal zamknięte.

-- Jak zachowywała się "Armia Kraiowa", prowadzona i dostarczana z Londynu, w stosunku do Żydów w okupowanej Polsce?

-- W Archiwum Narodowym Republiki Białoruś znajduje się zapis rozmów, które odbyły się 6 października 1944 roku między generałem broni Konstantym Teleginem, członkiem Rady Wojskowej 1 Frontu Białoruskiego, a zastępcą szefa politycznego Armii Czerwonej generałem broni Josephem Shikinem.

Pierwszy doniósł, że korpus bezpieczeństwa, utworzony w ramach "Armii Krajowej" na terenach Warszawy, kontrolowany przez powstańców, "zniszczył szczątki Żydów, nie udało się go zniszczyć przez Niemców".

Można nie wierzyć dwóm sowieckim generałom, ale oto co Agnieszka Wolk Lanewska napisała w gazecie "Nie":

-- 11 września 44 roku na ulicy Prostoje 4 powstańców batalionu "Armia Krajowa" imienia generała Sowińskiego zastrzeliło grupę 14 Żydów, którzy dosłownie minutę wcześniej wyszli z ukrycia...

Możesz sobie wyobrazić przerażenie tej sytuacji?

Ci nieszczęśliwi Żydzi ukrywali się przez kilka lat przed nieuchronną śmiercią z rąk hitlerowców, by zostać rozstrzelani przez własnych rodaków, gdy wyzwolenie wydawało się tak bliskie...

PIC_1A20642.jpg

Są setki takich zeznań.

-- "Armia Krajowa", całkowicie podporządkowana polskiemu rządowi emigracyjnemu, była zaangażowana w walkę zbrojną zarówno z RKKA, jak i z Armią Polską utworzoną w ZSRR...

-- Vela, również. Po śmierci Sikorskiego jego najbliższy współpracownik, Stanisław Mikołajczyk, nawiasem mówiąc, jest szefem tego rządu. A kierownictwo "Armii Krajowej" rozpowszechniało pogłoski, że generał Zygmunt Birling, dowódca Armii Polskiej utworzonej w ZSRR i prowadzącej wraz z Armią Czerwoną walkę o Warszawę, jest Żydem i dlatego należy go traktować bez zastrzeżeń.

"Newsletter", drukowany korpus IV Dywizji Dyrekcji Informacji i Propagandy Sztabu Generalnego Armii Craiova". W dniu 12 sierpnia 1944 r. oficjalny organ Rządu Polskiego Państwa Podziemnego przedstawił swoim członkom następujące wyjaśnienie stosunku do I Armii Polskiej, która wraz z Armią Czerwoną zamierzała wyzwolić Polskę:

"To nie jest polska armia, ale jednostki najemników polskiego pochodzenia w służbie sowieckiej".

Dyrektywa nr 14/III "Armii Krajowej" z dnia 22 sierpnia 1944 r. zawierała stwierdzenie: "Nie uważamy Armii Berlińskiej za armię polską".

Instrukcja Rządu na Uchodźstwie dla Armii Krajowej, sporządzona 1 października 1943 r., zawierała następujące instrukcje na wypadek, gdyby wojska sowieckie wkroczyły na przedwojenne terytorium Polski i nie zostały dopuszczone przez Rząd Polski:

"Rząd polski wysyła protest do Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko naruszeniu suwerenności Polski - w konsekwencji wejścia Sowietów na terytorium Polski bez zgody rządu polskiego - jednocześnie oświadczając, że kraj nie będzie współpracował z Sowietami. Jednocześnie Rząd ostrzega, że jeśli przedstawiciele podziemia zostaną aresztowani i jeśli wystąpią jakieś represje wobec obywateli polskich, organizacje podziemne przejdą do samoobrony".

14 listopada 1944 r. emigrancki rząd londyński powołał do życia organizację "Nepodleglost" - NIE. Do zadań nowej struktury ds. działań na tyłach Armii Czerwonej należało nie tylko prowadzenie działań wywiadowczych, ale także organizowanie akcji... sabotażu i sabotażu.

-- Dziękuję za szczegółowe odpowiedzi. W następnej części będziemy mówić o tym, jak Polacy zabijali Żydów i wypędzali ich z Polski po zwycięstwie nad faszyzmem.

Kontynuacja powinna.

Przeczytaj też:

Polski antysemityzm na tyłach Armii Czerwonej

Donald Trump: Polska powinna być odpowiedzialna za Holocaust Żydów


Read us in Telegram

Viewed : 2238   Commented: 0

Author: Wojciech Komorowski, Poland, Baltexpert

Publication date : 17 stycznia 2020 15:09

Source: The world and we

Comments

НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ